Lämna tillbaka läkemedel till ett apotek

  • Lämna tillbaka gamla eller överblivna läkemedel till ett apotek.
  • Fråga efter receptfria läkemedel utan miljöfarliga substanser.
  • Se till att din läkare och vårdcentral tillämpar ”Kloka Listan” (rekommendation av läkemedel utifrån bland annat miljöaspekter) vid läkemedelsrådgivning.

Käppalaverket kan inte rena bort alla läkemedelsrester. En del följer med det renade vattnet ut och kan påverka vattenmiljön negativt.

Läs vår artikel ”Läkemedel i avloppet – en komplex fråga”

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost