Lämna tillbaka läkemedel till ett apotek

  • Lämna tillbaka gamla eller överblivna läkemedel till ett apotek.
  • Fråga efter receptfria läkemedel utan miljöfarliga substanser.
  • Se till att din läkare och vårdcentral tillämpar ”Kloka Listan” (rekommendation av läkemedel utifrån bland annat miljöaspekter) vid läkemedelsrådgivning.

Käppalaverket kan inte rena bort alla läkemedelsrester. En del följer med det renade vattnet ut och kan påverka vattenmiljön negativt.

Läs vår artikel ”Läkemedel i avloppet – en komplex fråga”

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost